Կարգեր
Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու

Դիմավոր և անդեմ բայեր (դերբայներ) Խոսքի մեջ բայերը գործածվում են երկու ձևով՝ դիմավոր և անդեմ: Ըստ այդմ էլ տարբերում են դիմավոր բայեր և դերբայներ կամ անդեմ ձևեր։ Դերբայներ Արդի արևելահայ գրական լեզվում դերբայներն ութն են՝ Անորոշ — ել, ալ (անորոշ դերբայը կարող է հոլովվել)Ենթակայական — ող, ացողՀամակատար — ելիս, ալիսՀարակատար — ած, ացածԱնկատար — ումՎաղակատար […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Երկրաչափություն 7 ինքնաստուգում

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 350 է։Գտնել մյուս անկյունը։ Լուծում Անհյտ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + 35 = 90x = 90 — 35x = 65 Պատասխան — 65o 2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 200 _ով մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։ Լուծում Մեծ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + (x — 20) = […]

Կարգեր
Uncategorized