Կարգեր
Մաթեմատիկա

Տրամաբանական խաղեր

Կատակ հարցեր Posted on 15 Հոկտեմբերի, 2020 1․ Աշոտի մայրն ունի երեք որդի։ Մեծ որդու անունն Արմեն է, իսկ փոքրինը՝ Արայիկ։ Ինչպե՞ս են անվանում նրա մյուս՝ երրոդ որդուն։ Պատ՝Աշոտ 2․ Խանութ բերեցին 5 տակառ կաթ և վաճառեցին երեք տակառի կաթը։ Քանի՞ տակառ մնաց խանութում։Պատ՝5 տակառ 3․ Վանդակում կա 3 ճագար։ Երեք քույրերից յուրաքանչյուրին տվեցին մեկական ճագար, […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Փաթեթ 2

Տնային խնդիրներ 1) գնացքը դուրս եկավ -6:40 ,հասավ -20:15:քանի՞ժամ էր ճանապարհին:Պատ.՝20:00-06:00=14ժ-40ր=13ժ20ր+15ր=13ժ35ր 2)՝արշավի սկիզբ-հունիսի 13՝ժ12:00 ,ժամանակ-8օր 19ժ։Ե՞րբ կհասնեն։Պատ՝13+8=21 +1=22 12:00-5ժ կստանանք ժ7:00։պատ՝հունիսի22 07:00 3)1-ին ձմերուկ-4կգ 700գր,2-րդը՝2 անգամ ավել=9կգ 400գր։Պատ՝ընդ.14կգ 100գր 4)ինքնաթիռի արագությիւնն՝720 կմ/ժ։1րոպում՝720:60=12կմ։1վ.ում՝12000մ:60վ=200մ 5)քամու արագությունը՝5մ/վ։Քանի՞ կմ/ժ է։1վ-ում 5 մէ։1ր-ում ՝5*60=300մ,1ժ-ում՝300*60=1800մ=1կմ 800մ

Կարգեր
Uncategorized

Փաթեթ 1

Չափման միավորներ- երկարություն-մմ,դմ,սմ,մ,կմ զանգված-գր,կգ,ց,տ ժամանակ-վ,ր,ժ,օր,տարի,դար Առաջադրանքներ 5 դմ․ 30սմ=80սմ 3 կմ 4մ 2դմ=30042 դմ 6 ժ 36 ր․=396 ր․ 9 ր․20 վ․=560 վ․ Քանի անգա՞մ է 50 գր․ փոքր 1 տ․ ից 1տ․1000կգ=1000000գր․/50գր․=2000 Հաշվեք 8մ 3 սմ 1մմ+20սմ 9մմ=8մ 24սմ 1 կմ 300մ +8կմ 4մ 30սմ=9կմ 304մ 30սմ 1տ 3ց 4կգ+10տ 30կգ=11տ 3ց 34կգ 8ց […]

Կարգեր
Բնագիտություն

Իմ կենդանին

Միմի 1,5 տարեկան։Մեր տան ամենափոքր անդամն է։Շատ չարաճճի ,ակտիվ,սիրուն ու բարի։Ես հայրիկիս հետ եմ զբաղվում իր խնամքով։ Պարտադիր ստանում է բոլոր պատվաստումները բժշկի մոտ։ Անձնագրում նշված է իմ անունով՝Տիգրանյան Միմի Գեղամի։Իմ ամենաանդավաճան ընկերս է։

Կարգեր
Բնագիտություն

Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ

Հարցեր Ի՞նչ է քարտեզը: Քարտեզն ամբողջ երկրագնդի կամ նրա առանձին խոշոր մասերի փոքրացված և ընդհանրացված պատկերն է, որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով: 2.Ի՞նչ է հատակագիծը: Հատակագիծը տեղանքի փոքր հատվածի մանրամասն գծապատկերն է որոշակի մասշտաբով և պայմանական նշաններով: 3.Ի՞նչ է ցույց տալիս մասշտաբը: Մասշտաբը ցույց է տալիս, թե հատակագծի կամ քարտեզի վրա պատկերված տարածքը քանի անգամ […]

Կարգեր
Բնագիտություն

Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս

Հարցեր1.Ի՞նչ են միջօրեականները և զուգահեռականները: Հասարակածին զուգահեռ տարված երևակայական շրջանագծերը կոչ­վում են զուգահեռականներ, իսկ Երկրի բևեռներով անցնող երևակայական կիսաշրջանագծերը միջօրեականներ: 2. Ի՞նչ է գլոբուսը: Երկրագնդի մանրակերտը կոչ­վում է գլոբուս, որը լատիներեն նշանակում է գունդ: Գլոբուսը հնարավորու­թյուն է տալիս երկրագունդը տեսնելու ամ­բողջությամբ : 3. Ի՞նչ է հասարակածը: Երկրի ամենամեծ շրջանագիծը, որը երկիրը բաժանում է երկու հավա­սար […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Պարապունք 16

Դասարանային առաջադրանքներ 1․ 10*1600=16000 դր․ 36000-16000=20000դր․ 20000:5=4000դր․ 1 տորթի համար 2․ 540:20=27 27-5=22 տեղ ամեն կարգում 3․ 30+2=32 32:6=16 անգամ հիմա 2+4=6 32+4=36 36:6=6 անգամ 4 տարի հետո 4․ 53+12=65 65+17=82 53+82=135 չի փոխվի Տնային առաջադրանքներ 1․ 2*7=14 օր 37*14=518 532>518 ուրեմն չի հասցնի 2․ 240:3=80 80:4=20 մեքենա

Կարգեր
Русский язык

Воспитание в разных культурах

1.Какие традиции воспитания существуют в Англии, Японии и Испании? В Англии не любят баловать детей.Их с детства приучают к самостоятельности и ответственности.В Японии же всё наоборот.Там балуют детей с рождения.Дети окружены любовью и заботой.Детей учат уважат старших и ценить семью.В Испании поскольку семьи не многодетные,там ребёнок становится предметом обожания для родителей.Ему дозволенно всё. 2.Какая модель […]

Կարգեր
Русский язык

Моя семья – это семь «Я»

С удовольствием расскажу о своей семье. Мне с семьёй очень повезло. У меня прекрасные родители. Они заботливые, добрые, всегда помогут советом, если попросишь. Отец мой по профессии инженер, он любит технику и всё свободное время проводит в мастерской, которую устроил в гараже.  Мама у меня детский врач. Она работает в детской больнице. Очень любит работу […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Պարապունք 12