Կարգեր
Հայրենագիտություն

Մովսես Խորենացին որպես Պատմահայր և ազգային մշակույթի խոշոր ներկայացուցիչ

Հարցեր և առաջադրանքներ 1. Ինչպե՞ս են անվանում Մովսես Խորենացուն։Քերթողահայր, պատմահայր, փիլիսոփա 2. Ո՞րն է Խորենացու <<Հայոց պատմության>> առանձնահատկությունը։Ընդունված է հսմարել, որ Խորենացին հայերին տվեց իրենց ծննդյան վկայականը։ Նա բացատևեց, թե ովքեր են հայերը, ինչ ծագում ունեն, որտեղից են գալիս։ 3. Ի՞նչ գիտեք Խորենացու կենսագրության մասին։Մովսես Խորենացին եղել է Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի աշակերտներից և […]

Կարգեր
Բնագիտություն

Կլիմա: Կլիմայի հիմնական տիպերը

Հարցեր և առաջադրանքներ Ի՞նչ է կլիման: Տվյալ վայրին բնորոշ միանման եղանակների բազմամյա կրկնու­թյունը կոչվում է կլիմա: Որո՞նք են կլիմա ձևավորող հիմնական գործոնները: Երկրագնդի վրա կլիմայական պայմանները պայմանավորված են մի շարք գործոններով՝ առավել կարևոր են աշխարհագրական լայնությունը, տե­ղանքի բարձրությունը, օվկիանոսների ազդեցությունը, գերիշխող քամիները, ծովային հոսանքները և այլն: Ձեր բնակավայրի կլիման ձևավորող ո՞ր գործոնն է գլխավորը։ Աշխարհագրական […]

Կարգեր
Բնագիտություն

Եղանակ, դրա տիպերը, եղանակի կանխատեսումը

Հարցեր և առաջադրանքներ Ի՞նչ է եղանակը: Երկինքն ամ­պում է, անձրև է թափվում, օրը ցրտում է, կամ էլ հակառակը՝ ամպերը ցրվում են, անձրևը դադարում է, երևում է արևը, օրը տաքանում է: Մթնոլորտում դիտված այդ վիճակն անվանում են եղանակ: Ինչո՞ւ երկրագնդի տարբեր մասերում տարբեր եղանակ է: Քանի որ երկրագնդի տարբեր մասերում ջերմաստիճանը, ճնշումը և խոնավությունը միշտ տարբեր […]

Կարգեր
Մայրենի

Ապրիլի 2 Առաջադրանքներ

186. ա) և բ) տարբերակներում սիրամարգ և երեխա բառերն եզակի թվով գոյականներ են։ 187. ա) եզակի թվով գոյականներ բ) հոգնակի թվով գոյականներ 188. ա) սար, հայ, կաթիլ, ուսուցիչ,մայր, մատանի, տատ, կատու, թութակ, գրպան։ բ) սարեր, հայեր, կաթիլներ, ուսուցիչներ, մայրեր,մատանիներ, տատիկներ, կատուներ, թութակներ, գրպաններ։ 189. 1. Գոյականը ունի երկու թիվ՝եզակի և հոգնակիի։ 2. գոյականի եզակի թիվը […]

Կարգեր
Մայրենի

Վաճառականի խիղճը

1. Սովդաքար — վաճառական2. Համքար — արհեստակից3. Հոգոց — հոգեհանգստյան արարողություն Հարցեր և առաջադրանքներ Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները: Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները: Արդարացրո՛ւ կամ մեղադրի՛ր վաճառականին, գործակատարին: 1. մինուճար- ծնողների միակ զավակ, փեշակ-մասնագիտություն, առավոտ-առավոտյան, վաղ-կանուխ,շուտ, եղելություն-իրականություն(պատմություն)։ 2. (ուզում եմ մի քանիտարուց հետո իմ որդու պտուղը ուտեմ) Գյուղացին նկատի ունի , որ ուզում է իր պահած մեծացրաց զավակից բարիք […]

Կարգեր
Բնագիտություն

Մթնոլորտային տեղումներ

Հարցեր և առաջադրանքներ Ինչպե՞ս են առաջանում մթնոլորտային տեղումները: Մթնոլորտային տեղումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք: Թվարկեք հե­ղուկ և պինդ տեղումները: Ինչպե՞ս են առաջանում անձրևը և ձյունը: Ինչպե՞ս են առաջանում ցողը և եղյամը։ Մթնոլորտային ո՞ր տեղումներն են առավել շատ դիտվում ձեր բնա­կավայրում: 1.Ամպերում ջրային գոլորշիները սառելով, խտանում են, վերածվում ջրի կաթիլների, իսկ եթե օդի ջերմաստիճանը բացասական է՝ սառցաբյուրեղների: […]