Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն

5.       Կետադրի՛ր նախադասությունները։ Ա․ Կանաչ հովտի մեջ այդպես անշարժ կանգնած էին ժայռը, կաղնին, մասրենին, ձին։ Բ․ Ծառերի տերևները, խոտերի ծղոտները, հովիտների նախշուն ծաղիկները, ցողված  էին անձրևային կաթիլներով ։ Գ․ Օրենքը պիտի պարտադիր լինի բոլորի համար, թե իշխանի, թե ռամիկի թե ճորտի։ Դ․ Գիշերվա թանաքն էլ վերջացել էր, և լույսը թափանցիկ -գունատ մատներով դեռ շոյում էր երիտասարդի […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս 9

5) Կատարե՛ք հանում. ա) 1,037 – 1 =0,037 գ) 8,002 – 8 =0,002 ե) 107,03 – 56 =51,03 բ) 3,263 – 2 =1,263 դ) 11,397 – 9 =2,397 զ) 34,56 – 29 =5,56 6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է […]

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն

Կարգեր
Русский язык

Русский 92 93 94

Запишите цифры словами:41-сорок один15-пятнадцать90-девяносто11-одиннадцать34-тридцать четыре45-сорок пять80-восемьдесят76-семьдесят шесть  Напишите прилагательные:зима – зимний, лето летный; город-городной;автобус — автобусный;лето летный;интерес — интересный;шоколад-шоколадный; вишня-вишнёвый;спорт-спортивный;соль-соленный;солнце-солнечный;мода-модный;культура-культурный;дорого-дорожный;скучно — скучный;тепло-тёплый;весело-весёлый;красиво -красивый:  Допишите окончания:Что?Где?Куда?городконцертдеревняПарижМосквааудиториягостиницаофискиностудиязданиемагазинаэропортлекцияСибирьлесбольницастранамузейвокзалплощадьминистерствозоопарксвиданиедомв городена концертев деревнев Парижев Москвев аудиториив гостиницев офисена киностудиив зданиив магазинев аэропортена лекциив Сибирев лесув больницев странев музеена вокзалена площадив министерствев зоопареена свиданиидомав городна концертв деревнюв Парижв Москвув аудиостудеюв гостиницув офисна киностудиюв зданиив […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս 7

Նախագիծ 6-ի ամփոփում-ստուգումԱռաջին տարբերակ1) Լուծե՛ք հավ0ասարումը.ա) x-12=2x-4=4բ) 2 ⋅ (x + 3) =102) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3 անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։1=450 2=150 3=3003) Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։B. Խաղոսկրը նետելիս բացվել […]