Կարգեր
Անհատական պլան

Հեռավար-առցանց ուսուցման անհատական պլան

Անուն, Ազգանուն՝ Գեղամ Տիգրանյան Դասարան 4-րդ Էլ․հասցե՝ tigranyangegham@mskh.am Մարտի 30-ապրիլի 12՝ հեռավար ուսուցման փաթեթ

Կարգեր
Русский язык

Русский язык: Заполните таблицу: урок 49

Я что делаю? завтракаю, обедаю, ужинаю, думаю, разговариваю (I) Ты что делаешь? Готовлюсь к уроку, делаю ужин, думаю о друзьях. Он что делает? Гуляет и хочет купить поесть, играет в свою любимую игру. Она что делает? Делает уроки, думает что она красивая. Мы что делаем?Гуляем по парку разговориваем о своём. Вы что делаете?Вы куда идёте, […]

Կարգեր
Русский язык

Продолжите предложения по образцу. Объясните употребление глаголов НСБ и СБ

1. Антон ещё одевается, а Дмитрий уже собрался. 2. Он принимает лекарство, а я уже принял лекарство. 3. Дима ложится спать, а Карлос уже сладко спал. 4. Ему удаляют зуб, а моему другу уже  удалили давно зуб. 5. Эту собаку лечат , а эту кошку уже залечили она здорова. 6. Они отказываются от этого предложения, […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու Մայրենի

Դերանուն. գործնական քերականություն

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: 2. Փորձի՛ր պատասխանել: ա) ով ե՛րբ է ասում «ես» իրեն է վերաբերվում բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»դիմացինին գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: ուրիշին է ասում 3. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»: Այս բաժակը-իր մոտ Այն բաժակը_դիմացինի-այտ բաժակը-ուրիշի Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները […]

Կարգեր
Uncategorized

Դերանուն. գործնական քերականություն

Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և […]

Կարգեր
Պատմություն

Առաջադրանք 1

Փոփոխությունների սկիզբը Հայաստանում: Քրիստոնեւթյան ընդունումը որպես պետական կրոն 1.Հիմնավորիր, որ Թադեոս առաքյալի նպատակը միայն Աբգար թագավորին բուժելը չէ, ինչ այլ նպատակ էր հետապնդում Թադեոս առաքյալը: Թադեոս առաքյալի նպատակն էր քրիստոնեության տառածումն Եդեսիայում,այդ իսկ պատճառով նա չնդունեց արքայի թանկարժեք նվերներն։ 2.Մեկնաբանիր Թադեոս առաքյալի նկարը, ինչ է պատկերված նրա ձախ ձեռքում: Նրա ձեռքում Սուրբ Գեղարդն է։ Հիսուսին […]

Կարգեր
Հանրահաշիվ Uncategorized

Տառային արտահայտություններ

Տանը` խնդիր 17-18,էջ 11 17. a) a+b=1+3=4 b)a-b=-2-4=-6 g)2x-y=2*5-6=4 d)3x-2y=-3+8=5

Կարգեր
Երկրաչափություն

4.Հատվածների չափումը

16/09/22 N32. Ա) CD=6KL ,EF=5KL , PQ=3KL ,AB=2KL Բ) CD=3AB , EF= 2,5AB, pQ=1,5AB N37. Ա)BC= 7,2-3,7=3,5սմ Բ) BC=40-4=36մմ N42. x+x+4=20 2 x=20-4=16 X=8, 8+4=12 N44. Ա)AC=CB=1 ,AO=0,5 ,OB=1,5 Բ) AB=6,4 , AC=3,2, AO=1.6, OB=4,8 N45. 3x+x=14 X=3,5 =AD N46. Ա)6+4,5=10.5 Բ)6-4.5=1.5 N48. 28-16=12 12+12=24 28-24=4 սմ

Կարգեր
Երկրաչափություն

Ուղիղ և հատված։ Ճառագայթ և անկյուն

5/09/22 /13/09/22 N20. ա) AC-B, AE- C, CE-D բ) CE գ) AE, BD N22. AC < DE N26. ^AOC = ^ BOD N27. ^AOB= ^ COD N28. Այո

Կարգեր
Հայոց Լեզու

Գործնական քերականություն (սեպտեմբերի 12)

1. Փակագծերում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն: Բնության մեջ համատարած լռություն չկա: Աղմուկը կարող է հիշողություն կորցնելու պատճառ դառնալ: Աշխատող հոգնած  մարդու վրա ազդում է քաղաքային երթևեկության աղմուկը, բարձրաձայն խոսքը: Կա ենթադրություն, որ ջուրը ոչ միայն Երկրի, այլ նաև ուրիշ մոլորակի վրա է շատ: Գիտնականները վկայում են, որ […]

Կարգեր
Ֆիզիկա

Դաս-1;2 Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին

1.Ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը: Բնություն — Հունարեն ֆյուզիս բառից 2.Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը: Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացայտելն է 3.Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան: Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական,ջերմային,էլեկտրական,մագնիսական,լուսային,ատ-ոմային և միջուկային երևույթները 4.Քննարկել  ինչ է բնությունը: Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է ,ինչը շրջապատում է մեզ 5.Ինչ ես հասկանում բնության […]