Կարգեր
կենսաբանություն

կենսաբանության անփոփում

1.Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը,արտաքին և ներքին կառուցվածքը Կանաչ էվգլենայի առջևի ծայրը բութ է, իսկ հետևինը՝սուր։ Նրա երկարությունը 0,05 մմ է, իլիկաձև է, սրացած հետևի ծայրը կայունություն է տալիս մարմնին 2.Էվգլենայի բազմացումըԷվգլենան հիմնականում բազմանում է անսեռ եղանակով՝ կիսվելով:Կիսվում է մարմնի երկարությամբ, սկզբում բաժանվում է կորիզը, որի մասերը միմյանցից հեռանում են, այնուհետև մտրակի կողքին աճում է երկրորդ՝ նոր […]

Կարգեր
Պատմություն

Պատմություն

1. Ինոկենտիոս III–ի կարծիքով Հռոմի պապի իշխանությունը գերագահ էր աշխարհիկ իշխանության նկատմամբ: Ինչպես էր նա հիմնավոյում իր տեսակետը: 3. Ո՞ւմ օգնությամբ և երբ Ֆրիդրիխ II-ը դարձավ Սրբազան հռոմեական Լոտարիոն ծնվել է Իտալիայում, Գավինյանո քաղաքում, Անանյիից ոչ հեռու։ Նրա հայրը եղել է Տրազիմոնդոի կոմս, Կոնտի հանրահայտ տան անդամ, ով Հռոմին տվել է ինը պապ, այդ թվում […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ

281) x²+2x=x*(x+2) բ)4x²+2=2(2x²+1) 4-8x²=-4(2x²-1) 4+6x²=2(3x²+2) 15+3x=3(x+5) 14x²+7⁴=7(2x²+343) -3+12x=3(4x+1) 8x²+4x³=4x²(x+2) 282) 3x-12x²=3x(1-4x)  8ab+6a²b³=2ab(4+3ab²) 5m³n²-20mn³=5mn²(m²-4n) 283) x²y + xy²=ху(х+у) a²bc+ab²c+abc²=abc(a+b+c) 2mn³-4m²n-6m²n³=2mn(n²-2m-3mn²) a²-4a⁴+5a⁵=a²(5a³-4a²+1) P²q³-p³q=q(p²q²-p²) x²y²z³-xy³z²+x⁴y³z⁵=xy²z²*(xz-y+x³yz³) 6p⁴q³+8p²q³-10p³q²=2p²q²*(3p²q+4q-5p) 3x²-x⁶+2x⁸=x²*(3-x⁴+2x⁶)

Կարգեր
English

English

1a 2.has 3.has 4has 5.has 6.has 7.have 1b 2.an 3.many 4.many 5.many 6.some sandwich 7.Some eggs,many bread 8.any appels today, any carrotsc 9.some 2a. 2.eggs 3.sugar 4.useful 5.small 6.carrots 7.get up 8.appel 9.pork 10.fish 2b 2dertise 3doctor 4nusre 5pillot 6lawer 7fire fighter 8enginery

Կարգեր
Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու

Փարվանա , լիճ Հայկական լեռնաշխարհի պատմական Ջավախք գավառում։ Գտնվում է Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանում ՝ Ջավախքի և Աբուլ Սամսարի լեռնաշղթաների միջև, 2074 մ բարձրության վրա։Վրաստանի ամենամեծ լիճն էՓարվանա արքան մի աղջիկ ուներ», չնաշխարհիկ, աննման գեղեցկությամբ մի աղջիկ։ Նրա ցանկությամբ արքան հրավիրում է Կովկասի բոլոր կտրիճներին՝ մրցությամբ իրենց ուժն ու շնորքը փորձելու աղջկա ներկայությամբ, որպեսզի տեսնի, թե […]

Կարգեր
Русский язык

Кто он сегодняшний житель Армении?

Ценность — Армения больше ценить свою семью и историю потом что мы малая часть стран которые осталась всё ещё потому что многие старые страны уже пропали с лица земли, мы ценим наших родителей и родственников Традиция — Иностранец, приезжающий в Армению, может очень удивиться, заметив одно явление: если на улице вдруг встретились два знакомых человека, […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

գումարի խորանարդ

246) (x+y)³=x³+3x²y+3xy²+y³ (x+2)=x³+3x²2+3×2²+2³=x³+6×2+/2x+8 (x+1)³=x³+3x²+3x+1 (3+y)³=27+27y+9y+y³ 247. (a+b)³=a³+3*a²*b+3a*b²+b³ (2a+3b)³=a³+36a²+48a+27b³ (a+4)³=a³+12a²+48a+64 (x+3z)=x³+9x²z+27xz²+27z³ (2a+1)³=8a³+12a²+6a+1 (2b+3)³=8b³+36b²+56b+27

Կարգեր
Երկրաչափություն

Փետրվարի 10

262/ ա) 180-(65+57)=58 բ) 180-(24+130)=26 Գ)180-(a+2a)=180-3a Դ)180-(60+a+60-a)=60 264/ 180:3=60

Կարգեր
Կենսաբանություն

Փետրվարի 13-19

Համեմատել միաբջիջ կենդանիների կառուցվածքը և կենսակերպը:Համացանցից գտնել տեղեկություններ նախակենդանիների առաջացրած հիվանդությունների (քնախտ, դիզինթերիա, մալարիա և այլն) վերաբերյալ,դրանց ախտանիշները , տարածման մեթոդները, կանխարգելումն ու բուժումը: Միաբջիջ օրգանիզմներ, մեկ բջջից բաղկացած բուսական և կենդանական օրգանիզմներ։ Տարբերում են 2 տիպի միաբջիջ օրգանիզմներ պրոկարիոտներ և էուկարիոտնեեր։ Պրոկարիոտները (բակտերիաներ, կապտականաչ ջրիմուռների մի մասը) չունեն տարբերակված կորիզ, մեյոզն արտահայտված չէ։ Ժառանգական ինֆորմացիայի ապարատը […]

Կարգեր
Քիմիա

Փետրվարի 13-20

Ատոմների էլեկտրաբասականությսւնը։Բևեռային կովալենտ կապ։ 1. Ատոմի ,ո՞ր հատկությունն է անվանվում էլեկտրաբացասականություն։ Ատոմների էլեկտրաբացասականության ժամանակակից հայեցակարգը ներկայացրել է ամերիկացի քիմիկոս Լ.Պոլինգը։ Նա օգտագործեց այդ փաստի այդ փաստի էլեկտրաբացասականության հայեցակարգը։ 2. Ո՞ր կապն է կոչվում կովալենտ բևեռային։Բերե’ք օրինակներ։ Կովալենտային բևեռային կապը կապ է — դա կապ է, որը ձևավորվում է տարբեր ոչ մետաղների ատոմների կողմից տարբեր էլեկտրաբացասականություն […]