Կարգեր
Русский язык

Русский язык: Заполните таблицу: урок 49

Я что делаю? завтракаю, обедаю, ужинаю, думаю, разговариваю (I) Ты что делаешь? Готовлюсь к уроку, делаю ужин, думаю о друзьях. Он что делает? Гуляет и хочет купить поесть, играет в свою любимую игру. Она что делает? Делает уроки, думает что она красивая. Мы что делаем?Гуляем по парку разговориваем о своём. Вы что делаете?Вы куда идёте, […]

Կարգեր
Русский язык

Продолжите предложения по образцу. Объясните употребление глаголов НСБ и СБ

1. Антон ещё одевается, а Дмитрий уже собрался. 2. Он принимает лекарство, а я уже принял лекарство. 3. Дима ложится спать, а Карлос уже сладко спал. 4. Ему удаляют зуб, а моему другу уже  удалили давно зуб. 5. Эту собаку лечат , а эту кошку уже залечили она здорова. 6. Они отказываются от этого предложения, […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու Մայրենի

Դերանուն. գործնական քերականություն

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: 2. Փորձի՛ր պատասխանել: ա) ով ե՛րբ է ասում «ես» իրեն է վերաբերվում բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»դիմացինին գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: ուրիշին է ասում 3. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»: Այս բաժակը-իր մոտ Այն բաժակը_դիմացինի-այտ բաժակը-ուրիշի Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները […]

Կարգեր
Uncategorized

Դերանուն. գործնական քերականություն

Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և […]