Կարգեր
Русский язык

Продолжите предложения по образцу. Объясните употребление глаголов НСБ и СБ

1. Антон ещё одевается, а Дмитрий уже собрался. 2. Он принимает лекарство, а я уже принял лекарство. 3. Дима ложится спать, а Карлос уже сладко спал. 4. Ему удаляют зуб, а моему другу уже  удалили давно зуб. 5. Эту собаку лечат , а эту кошку уже залечили она здорова. 6. Они отказываются от этого предложения, […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու Մայրենի

Դերանուն. գործնական քերականություն

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին: 2. Փորձի՛ր պատասխանել: ա) ով ե՛րբ է ասում «ես» իրեն է վերաբերվում բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու»դիմացինին գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: ուրիշին է ասում 3. Հարցերին պատասխանի՛ր: Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»: Այս բաժակը-իր մոտ Այն բաժակը_դիմացինի-այտ բաժակը-ուրիշի Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները […]