Կարգեր
Հայոց Լեզու

Մարտ ամսվա ամփոփում

Հայոց լեզու Դիմավոր և անդեմ բայեր (դերբայներ) Խոսքի մեջ բայերը գործածվում են երկու ձևով՝ դիմավոր և անդեմ: Ըստ այդմ էլ տարբերում են դիմավոր բայեր և դերբայներ կամ անդեմ ձևեր։ Դերբայներ Արդի արևելահայ գրական լեզվում դերբայներն ութն են՝ Անորոշ — ել, ալ (անորոշ դերբայը կարող է հոլովվել)Ենթակայական — ող, ացողՀամակատար — ելիս, ալիսՀարակատար — ած, ացածԱնկատար […]

Կարգեր
աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն, ինքնաստուգում

1․ Համապատասխանեցնել․ <<Մշակաբույս-արտադրության ճյուղ>>: Թեյ, կաուչուկատու հևեյա,բրինձ, շաքարեղեգ, վուշ, սուրճ,  եգիպտացորեն, ջութ, սուրճ, շաքարի ճակնդեղ, սիզալ, կակաո, բամբակ, գանգրավուշ, կարտոֆիլ, ցորեն ,  ծխախոտ, արևածաղիկ։ Հացահատիկային մշակաբույսեր Առույգացնող մշակաբույս Թելատու մշակաբույսեր Ձիթատու մշակաբույսեր բրինձ,եգիպտացորեն, ցորեն,արևածաղիկ  Թեյ,սուրճ,կակաո  վուշ,ջութ,սիզալ,բամբակ,գանգրավուշ,  կարտոֆիլ,արևածաղիկՏեխնիկական մշակաբույս կաուչուկատու հևեյա,շաքարեղեգ, շաքարի ճակնդեղ,կարտոֆիլ,ծխախոտ, 2․ Համապատասխանեցնել․ (երկրների անունները կրկնվում են)։ Չինաստան, Ռուսաստան, Բրազիլիա, Թուրքիա, Գերմանիա, Կորեա (Հվ․), […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու

Հայոց լեզու

Դիմավոր և անդեմ բայեր (դերբայներ) Խոսքի մեջ բայերը գործածվում են երկու ձևով՝ դիմավոր և անդեմ: Ըստ այդմ էլ տարբերում են դիմավոր բայեր և դերբայներ կամ անդեմ ձևեր։ Դերբայներ Արդի արևելահայ գրական լեզվում դերբայներն ութն են՝ Անորոշ — ել, ալ (անորոշ դերբայը կարող է հոլովվել)Ենթակայական — ող, ացողՀամակատար — ելիս, ալիսՀարակատար — ած, ացածԱնկատար — ումՎաղակատար […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Երկրաչափություն 7 ինքնաստուգում

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 350 է։Գտնել մյուս անկյունը։ Լուծում Անհյտ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + 35 = 90x = 90 — 35x = 65 Պատասխան — 65o 2.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 200 _ով մեծ է մյուսից։Գտնել այդ անկյունը։ Լուծում Մեծ Սուր անկյունը նշանակենք x — ով x + (x — 20) = […]

Կարգեր
Uncategorized
Կարգեր
Մաթեմատիկա

ինքնաստուգում

1) ա) 2x-1=17 x=9 բ) 3x=600+2x x=600 2) ա) 2*(x-1)=14 x=8 բ) 3*(x+5)=27 x=4 3) ա) 3*(x-1)=2*(x+1) x=5 բ) 3x+2*(x-1)=13 x=3 4) հայրը որդուց մեծ է 28 տարով կամ 3 անգամ։ Քանի տարեկան է որդին: 3x-x=28/ x=28÷2=14 5.) Երկու ակնանի և երեք  ակնանի 17 հեծանիվները միասին ունեն 45 անիվ։ Քանի երկանիվ  հեծանիվ կա։ Երթանդրենգ բոլոր […]

Կարգեր
English

English

Grammar: Complete the sentences, use the comparative or superlative form of the adjectives, 1 Today is the longest (long) day of the year. 2 For me, Geography is more difficult (difficult) than Maths, It’s difficult for me to remember facts about countries. 3 History is the easiest (easy) subject at school. 4 I feel dreadfull […]

Կարգեր
կենսաբանություն

Մարտ ամսվա ամփոփում

1.պոլիհիդրայի եական և անսեռ բազմացումըԱնսեռ բազմացման հիմնական ձևերն են կիսումը, բողբոջումը, սպորագոյացումը վեգետատիվ բազմացումը և այլն։ Որոշ2.տափակ որդերի ընդանուր նկարագիրը 4. Սպիտակ պլամայաՀայտնի է շուրջ 7 հազար տեսակ լայնորեն տարածված բնության մեջ Տափակ որդերի տիպը ստորաբաժանվում է 4 դասերի Բացի նշված դասերից տափակ որդերի տիպը, ըստ Վ Ա. Դոգելի դասագրքի ընդգրկում է նաև երեք դաս3. […]

Կարգեր
Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

I. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում. 1. գնդիկը գլորվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթի վրայով2. աղյուսը դրված է գետնի վրա3. ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը II. 6Ն կշռով բեռը բարձրացվում է 2մ: Հաշվեք այդ դեպքում կատարված աշխատանքը. 1. 3 Ջ2. 8 Ջ3. 12 Ջ4. 4 Ջ s = 2 մ | A = Fs = 6 […]

Կարգեր
Երկրաչափություն

Երկրաչափություն 7

178. Ուղղանկյան եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Գտեք մյուս սուր անկյունը: Լուծում Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է, սիկ սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Նաև գիտենք որ եռանկյան անկյունների գումարը կազմում է 180 աստիճան, հետևաբար՝ 180-(90+21)=69 կամ Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը 90 աստիճան է, հետևաբար՝ 90-21=69 […]