Կարգեր
Մաթեմատիկա

ինքնաստուգում

1) ա) 2x-1=17 x=9 բ) 3x=600+2x x=600 2) ա) 2*(x-1)=14 x=8 բ) 3*(x+5)=27 x=4 3) ա) 3*(x-1)=2*(x+1) x=5 բ) 3x+2*(x-1)=13 x=3 4) հայրը որդուց մեծ է 28 տարով կամ 3 անգամ։ Քանի տարեկան է որդին: 3x-x=28/ x=28÷2=14 5.) Երկու ակնանի և երեք  ակնանի 17 հեծանիվները միասին ունեն 45 անիվ։ Քանի երկանիվ  հեծանիվ կա։ Երթանդրենգ բոլոր […]

Կարգեր
English

English

Grammar: Complete the sentences, use the comparative or superlative form of the adjectives, 1 Today is the longest (long) day of the year. 2 For me, Geography is more difficult (difficult) than Maths, It’s difficult for me to remember facts about countries. 3 History is the easiest (easy) subject at school. 4 I feel dreadfull […]

Կարգեր
կենսաբանություն

Մարտ ամսվա ամփոփում

1.պոլիհիդրայի եական և անսեռ բազմացումըԱնսեռ բազմացման հիմնական ձևերն են կիսումը, բողբոջումը, սպորագոյացումը վեգետատիվ բազմացումը և այլն։ Որոշ2.տափակ որդերի ընդանուր նկարագիրը 4. Սպիտակ պլամայաՀայտնի է շուրջ 7 հազար տեսակ լայնորեն տարածված բնության մեջ Տափակ որդերի տիպը ստորաբաժանվում է 4 դասերի Բացի նշված դասերից տափակ որդերի տիպը, ըստ Վ Ա. Դոգելի դասագրքի ընդգրկում է նաև երեք դաս3. […]