Կարգեր
Պատմություն

Առաջադրանք, 7-րդ դասարան, մարտի 8-12-ը

1. Ինչ տվյալներ կան թեմայի տեքստում, որի հիման վրակարելի է պնդել, որ արաբական խալիֆայությունը չէր ցանկանում թույլ տալանկախ թագավորության ստեղծումը Հայաստանում 632 թվականին Մուհամեդ մարգարեի մահից հետո նրա իրավահաջորդները սկսեցին ռազմական արշավ ՝ իսլամական խալիֆայության տարածքն ընդլայնելու նպատակով ։ Ումար Խալիֆայի օրոք արաբները գրավեցին Մերձավոր Արևելքի մեծ մասը։638 թվականին Հայաստան արաբների ներխուժման ուղիների մանրամասն քարտեզ:639 […]

Կարգեր
Русский язык

Русский

1.Подберите к слову женщина слова синонимы․ девушка леди дама девочка подружка госпожа дочь2.Какими словами можно сегодня описать современных женшин? Актуальность исследования. Женщина на протяжении долгих столетий была хранительницей домашнего очага, в то время как всё, что имело отношение к внешнему миру, брал на себя мужчина. Это, естественно, давало ему право считать женщину намного ниже себя […]