Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն (հունվարի 30)

1. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի բոլո՞ր բառերն են ճիշտ գրված, և սխալներն ուղղի՛ր: Ա. Դարբին, երբ, հարբել, նուրբ, որբ, սուրբ, սրբել, ուրբաթ, փրբուր, երբներանգ: փրբուր – փրփուրերբներանգ – երփներանգ Բ. Խաբել, խաբեբա, շաբաթ, համբերել, համբուրել, համբույր, շամբուր, ճամբա: շամբուր – շամփուրճամբա – ճամփա Գ. Աղբյուր, եղբայր, ողբալ, աղբանոց, թուղբ: թուղբ – թուխփ 2. Ստուգի՛ր՝ տրված բառաշարքերի […]