Կարգեր
Ֆիզիկա

Ֆիզիկա

I. Նշված դեպքերից որու՞մ է աշխատանք կատարվում. 1. գնդիկը գլորվում է սեղանի հորիզոնական մակերևույթի վրայով2. աղյուսը դրված է գետնի վրա3. ավտոբեռնիչը բարձրացնում է բեռը II. 6Ն կշռով բեռը բարձրացվում է 2մ: Հաշվեք այդ դեպքում կատարված աշխատանքը. 1. 3 Ջ2. 8 Ջ3. 12 Ջ4. 4 Ջ s = 2 մ | A = Fs = 6 […]

Կարգեր
Երկրաչափություն

Երկրաչափություն 7

178. Ուղղանկյան եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Գտեք մյուս սուր անկյունը: Լուծում Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է, սիկ սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Նաև գիտենք որ եռանկյան անկյունների գումարը կազմում է 180 աստիճան, հետևաբար՝ 180-(90+21)=69 կամ Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը 90 աստիճան է, հետևաբար՝ 90-21=69 […]