Կարգեր
աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն փետրվար ամսվա ամփոփում

Թվարկե՜լ տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը։-Տնտեսությունը բաժաանվում է երկու մասի ծանր և թեթև արդյունաբերության:Ի՞նչ դեր ունի վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ։-Շատ մեծ, նրա օգնությամբ երկիրը կարող է իր տնտեսությունը հանել և հասցնել գագաթնակետին, նաև տնտեսությունից բացի ֆինանսապես օգնել երկիրին կապելով պայմանագրեր տարբեր երկրների հետ ի օգուտ քո երկրի:Առանձնացնել էլեկտրաէներգետիկ արդյունաբերության ավանգարդային եռյակի ճյուղերը և այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայի ստացման […]