Կարգեր
Ֆիզիկա

Մարմնի կշիռ Ուժեր

Խնդիրների լուծումներ Վ․Ի Լուկաշիկի 275-285 275. Մարմնի կշիռ,առաձգականության ուժ,ծանրության ուժ 276. Fծ=mg m1=6կգ—-6կգ9.8ն/կգ=58.8կգ m2=40կգ—40կգ9.8ն/կգ=392կգ m3=400կգ—400կգ9.8ն/կգ=3920կգ m4=2տ=2000կգ—2000կգ9.8ն/կգ=19600կգ m5=4տ=4000կգ—4000կգ9.8ն/կգ=39200կգ g=9.8ն/կգ m1=?Fծ m2=?Fծ m3=?Fծ m4=?Fծ m5=?Fծ 277․ 18․75լ=15.3կգ 278․ 20լ=15․8կգ 279. P=mg—20կգ9․8ն/կգ=196կգ m=20կգ g=9.8ն/կգ P=? 280․ Առաձգականության ուժ 283․ m=P/g P=49ն——49ն։9․8ն/կգ=5կգ g=9.8ն/կգ m=? 284․ m=P/g P=392ն—–392ն։9․8ն/կգ=40կգ g=9.8ն/կգ m=? 285․ m=P/g P=980ն—–980ն:9.8ն/կգ=100կգ g=9.8ն/կգ m=?

Կարգեր
վիզիկա

Խնդիրների լուծում Գայանե Մխիթարայանի խնդրագրքից

Տարբերակ 1 IV (2) Որ ուժն է տիեզերանավին պահում ուղեծրի վրա ծանրության ուժը 3․մարմնի կշիռըառաձգականության ուժըV. (2) Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլմարմին չի ազդում, նրա արագությունը. փոքրանում է 2. մեծանում էչի փոխվումՏարբերակ 2 Նկար 15-ում պատկերված են ուժեր, որոնքազդում են տախտակի և նրա վրա դրվածկշռաքարի վրա. I. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F, մարմնի կշիռII. […]

Կարգեր
Հայոց Լեզու

Հայոցլեզու 7

Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:  Մեռ.ալ ծովի ջուրն այնքան աղի է, որ այնտեղ ոչ մի կեն.անի  .ակ չի կարող ապրել: Ար.մտյան Աս. այի տո.ակեզ անանձր. կլիմա.ի պատ.առով ան.նդ.ատ  շատ ջուր է գոլորշ.անամ ծովի մակեր.ույթից, իսկ լուծվա. աղերը մնում են ծովում ու մեծացնում ջրի աղ.ությունը: Ծովում խորանալուն զուգ.նթաց` աղիաթյու.. աճում է: Աղերը Մեռ.ալ ծովի քա.որդ մասն են […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ 7

4+x=10, x=6 x+5, x=-8 7+x=4, x=-3 (-6)+x=5, x=11 x-8=2, x=10 (-1)+x=-5, x=-4 (-3)+x=0, x=3 -4-x=0 x=-4. 18-x=6 x=12 20-x=-4 x=24 x+(-5)=13 x=18 X-(-8)=-4 x=-12 3x=12 x=4 5x=45 x=9 4x=-20 x=-5 -2x=12 x=-6 -6x=-18 x=3 5x+3=28 x=5 7y+5=26 y=3 9z-5=31 z=4 3a-2=-17 a=-5 4b+3=-13 b=-4 34-3x=-20 x=18 7x-8=41 x=7 28+3x=7x x=7 18+5x=8x x=6 42-5y=2y -7(y-6) 3z+18=5z […]