Կարգեր
Uncategorized
Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ 7

4+x=10, x=6 x+5, x=-8 7+x=4, x=-3 (-6)+x=5, x=11 x-8=2, x=10 (-1)+x=-5, x=-4 (-3)+x=0, x=3 -4-x=0 x=-4. 18-x=6 x=12 20-x=-4 x=24 x+(-5)=13 x=18 X-(-8)=-4 x=-12 3x=12 x=4 5x=45 x=9 4x=-20 x=-5 -2x=12 x=-6 -6x=-18 x=3 5x+3=28 x=5 7y+5=26 y=3 9z-5=31 z=4 3a-2=-17 a=-5 4b+3=-13 b=-4 34-3x=-20 x=18 7x-8=41 x=7 28+3x=7x x=7 18+5x=8x x=6 42-5y=2y -7(y-6) 3z+18=5z […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Հանրահաշիվ

281) x²+2x=x*(x+2) բ)4x²+2=2(2x²+1) 4-8x²=-4(2x²-1) 4+6x²=2(3x²+2) 15+3x=3(x+5) 14x²+7⁴=7(2x²+343) -3+12x=3(4x+1) 8x²+4x³=4x²(x+2) 282) 3x-12x²=3x(1-4x)  8ab+6a²b³=2ab(4+3ab²) 5m³n²-20mn³=5mn²(m²-4n) 283) x²y + xy²=ху(х+у) a²bc+ab²c+abc²=abc(a+b+c) 2mn³-4m²n-6m²n³=2mn(n²-2m-3mn²) a²-4a⁴+5a⁵=a²(5a³-4a²+1) P²q³-p³q=q(p²q²-p²) x²y²z³-xy³z²+x⁴y³z⁵=xy²z²*(xz-y+x³yz³) 6p⁴q³+8p²q³-10p³q²=2p²q²*(3p²q+4q-5p) 3x²-x⁶+2x⁸=x²*(3-x⁴+2x⁶)

Կարգեր
Պատմություն Uncategorized

Առաջադրանք , նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 5-ը, 7-րդ դասարան

1.Դնեպր գետի միջին հոսանքի շրջանում՝Կի(ի մոտ։ 2.Նրանք ապրում էին տոհմատիրական հասարակության պայմաններում։ 3.Ամենազարգացածը պոլյաններն էին։ 4.Իշխան Օլեգը 882 թ. Ին գրավեց Կիևը։Նա Վայրագներից հույներ տանող ճանապարհի հողերը միացրեց ու արդպես ստեղծվեց Հին Ռուսիա պետությունը։Հայտնի էր Կիևյան Ռուսիա անունով։ 5..Դրան նպաստեցին կիևյան իշփանների նվաճողական պատերազմներն ու արշավանքներնը։ 6.Վլադիմիր 1- ի օրոք(980-1015թթ) 988թ.ին ընդունվեց քրիստոնեությունը։ 7.1019-1054թթ. ԶԻշխան […]

Կարգեր
Uncategorized

Դերանուն. գործնական քերականություն

Դերանուն Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և […]

Կարգեր
Հանրահաշիվ Uncategorized

Տառային արտահայտություններ

Տանը` խնդիր 17-18,էջ 11 17. a) a+b=1+3=4 b)a-b=-2-4=-6 g)2x-y=2*5-6=4 d)3x-2y=-3+8=5

Կարգեր
Uncategorized

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում: Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում:  Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր: Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր: Բ.  Ծովային  թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր: Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել: Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց: 2.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և հա’րց տուր դրանց։ Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված: Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է […]

Կարգեր
Մայրենի Uncategorized

Գործնական քերականություն 22.11.2021

Բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր․ խնդրագիրք- խնդիր+գիրք մեծամիտ-մեծ+միտք հանրային-հանրություն+ային համակարգիչ-համակարգ+իչ գնդասեղ-գունդ+ասեղ անդադար-ան+դադար հնարամիտ-հնարք+միտք հանրահայտ-հանրություն+հայտնի դեղձենի-դեղձ+ենի 2․  Կետերի փոխարեն գրի՛ր յա, իա կամ եա: Բառարանով ստուգի՛ր՝ ճի՞շտ ես գրել: Միմյանց, քվեարկություն, որդյակ, յասաման, քիմիաական, հեքիաթային, ոսկյա, հրեական, դաստիարակություն, սենյակ, կրիա , Անդրեաս, Եղիազարյան, կյանք: 3․ Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը: Շոշափեց ու տեսավ, որ խեղճ կենդանու ող կոտրվել է: (ող, ոխ) Ոխ […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Հոկտեմբերի 20 1.Գերանը 12 մասի կտրելու համար քանի° տեղից է պետք սղոցել: 11 տեղից 2.Գնացքը կազմված է 10 վագոնից:Գայանեն նստած է վերջից հաշված երրորդ վագոնում:Սկզբից հաշված որերորդ վագոնում է գտնվում Գայանեն: 9—րդ վագոն 3.Աշոտը սկսեց լուծել խնդիրները սկսած 7 համարից:Քանի°խնդիր լուծեց նա,եթե վերջին խնդիրը 27-ն էր: 21 խնդիր 4.Քանի° թիվ կա,որ մեծ է 46-ից և փոքր […]

Կարգեր
Uncategorized

Փաթեթ 1

Չափման միավորներ- երկարություն-մմ,դմ,սմ,մ,կմ զանգված-գր,կգ,ց,տ ժամանակ-վ,ր,ժ,օր,տարի,դար Առաջադրանքներ 5 դմ․ 30սմ=80սմ 3 կմ 4մ 2դմ=30042 դմ 6 ժ 36 ր․=396 ր․ 9 ր․20 վ․=560 վ․ Քանի անգա՞մ է 50 գր․ փոքր 1 տ․ ից 1տ․1000կգ=1000000գր․/50գր․=2000 Հաշվեք 8մ 3 սմ 1մմ+20սմ 9մմ=8մ 24սմ 1 կմ 300մ +8կմ 4մ 30սմ=9կմ 304մ 30սմ 1տ 3ց 4կգ+10տ 30կգ=11տ 3ց 34կգ 8ց […]