Կարգեր
Հանրահաշիվ

Դեկտեմբերի 7

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը 168. Գումարի քառակուսու բանաձև- երկու թվերի գումարի քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուն գումարած առաջին և երկրորդ թվերի կրկնապատիկ արտադրյալը, գումարած երկրորդ թվի քառակուսին։

Կարգեր
Պատմություն Uncategorized

Առաջադրանք , նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 5-ը, 7-րդ դասարան

1.Դնեպր գետի միջին հոսանքի շրջանում՝Կի(ի մոտ։ 2.Նրանք ապրում էին տոհմատիրական հասարակության պայմաններում։ 3.Ամենազարգացածը պոլյաններն էին։ 4.Իշխան Օլեգը 882 թ. Ին գրավեց Կիևը։Նա Վայրագներից հույներ տանող ճանապարհի հողերը միացրեց ու արդպես ստեղծվեց Հին Ռուսիա պետությունը։Հայտնի էր Կիևյան Ռուսիա անունով։ 5..Դրան նպաստեցին կիևյան իշփանների նվաճողական պատերազմներն ու արշավանքներնը։ 6.Վլադիմիր 1- ի օրոք(980-1015թթ) 988թ.ին ընդունվեց քրիստոնեությունը։ 7.1019-1054թթ. ԶԻշխան […]

Կարգեր
Երկրաչափություն

Դեկտեմբերի 6 Երկրաչափություն 7 250-254

250: ✓ BEC = ✓ FED քանի որ խաչվող ուղիներ են MD // AB 252: a // b քանի որ 115+65=180 ուրեմն 180-121=59 253:

Կարգեր
Երկրաչափություն

Նոյեմբեր 29 Երկրաչափություն 7 235-237

235_ Երկու զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս խաչադիր անկյունների գումարը 240° է: Գտեք այտ այդ անկյունների կից անկյունները: 360-240=120 237: ա 180-150=30 բ x+x+70=180 2x=110 x=55 55+77=125 236: 138+42=180 զուգահեռ են a և c 239.<1 =92 քանի որ 107+73=180 ուղիղներն զուգահեռ են։