Կարգեր
աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն 7

1. Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները: Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներն են՝ կլիման, աշխարագրական դիրքը, ջրի ու ցամաքի համադրությունը: 2. Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ ճյուղերից: Գյուղատնտեսության արտադրությունը բնական է: Իսկ մյուս ճյուղերը ոչ: 3. Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ ճյուղերի հետ, բերել օրինակներ: Գյուղատնտեսությունը մեծ կապ ունի տնտեսության ուրիշ ճյուղերի հետ: Արդյունաբերության հետ կապված […]