Կարգեր
Մաթեմատիկա

Հանրահաշի 7

346. Փոքր բաժին նշ. x Մեծ բաժին=4x Ընդհանուր 15000 դրամ х+4х=15000 5х=15000 Х=15000:5=3000 դրամ Մեծ բաժին=3000*4=12000 Դրամ 347. Թխվածք նշ. X Կոնֆետ=3x 3х-х=600 2х=600 Х=600:2=300դրամ Կոնֆետ=300*3=900դրամ 348. Որդին նշ. x Մայր=6c 6х-х=25 5х=25 Х=25:5=5 Մայր=30 տարեկան