Կարգեր
Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Դաս1

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը) 7) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5. ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b, 3*7+5*5=21+25=46 բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3, 10•(7+5)։3=120:3=40 գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b, (7-5)•4+7•5=8+35=43 դ) 95 ։ b + 49 ։ a, 95:5+49:7=19+7=26 ե) (a – […]

Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն 07/09/2021

Բառերն այբբենական կարգով դասավորի´ր: Դափնեվարդ, դժոխք, դաշույն, դողդոջուն, դադար, դարձյալ, դաղձ, դաշունահար, դողէրոցք, դդում, դյութել, դժվարըմբռնելի, դարպասապահ, դղրդյուն: (Դադար,դաղձ, դաշույն, դաշունահար, դարձյալ, դարպասապահ, դափնեվարդ, դդում, դժոխք, դժվարըմբռնելի, դղրդյուն, դյութել,դողդոջուն, դողէրոցք) 2. Այբբենական կարգով դասավորի՛ր. ա) ուսուցիչներիդ անունները Անի , Արևիկ , Էմմա , Լաերտ, Լուիզա, Մենուա , Նունե, Ստելլա, Տաթևիկ բ) դպրոցում գործածվող առարկաների անունները Անգլերեն, Բնագիտություն, Երգ,մաթեմատիկա, մայրենի, պատմություն, պար, ռուսերեն, ֆիզկուլտուրա գ) անուններն այն առարկաների, որոնք կուզենայիր […]

Կարգեր
English

September 8-10

Complete the sentences with the forms of to be in the present simple (am, is, are). I …. am at home. She ….is not at home in the morning. We … are in the park. This …is my new laptop. Our friends …are on their summer holidays. Uncle George …. is a good football player. […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս1 լրացուցիչ

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Սեպտեմբեր 6