Կարգեր
Մայրենի

Գործնական քերականություն 13/09/2021

Ուղղագրական բառարանից դո՛ւրս գրիր բառեր, որոնք բավարարեն տրված պայմաններին: Օրինակ՝ 5 տառ, 6 հնչյուն — երանգ: երևի-4 տառ, 6 հնչյուն: երանգ-5 տառ, 6 հնչյուն: եղբայր-6 տառ, 7 հնչյուն: Հնդկահավ – 8 տառ, 9 հնչյուն։ 2․ Նախադասությունները լրացրո´ւ: Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են՝ ա, է (ե), ը, ի, օ (ո), ու։ Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են՝ բ, գ, դ, […]