Կարգեր
Քիմիա

Փետրվարի 13-20

Ատոմների էլեկտրաբասականությսւնը։Բևեռային կովալենտ կապ։ 1. Ատոմի ,ո՞ր հատկությունն է անվանվում էլեկտրաբացասականություն։ Ատոմների էլեկտրաբացասականության ժամանակակից հայեցակարգը ներկայացրել է ամերիկացի քիմիկոս Լ.Պոլինգը։ Նա օգտագործեց այդ փաստի այդ փաստի էլեկտրաբացասականության հայեցակարգը։ 2. Ո՞ր կապն է կոչվում կովալենտ բևեռային։Բերե’ք օրինակներ։ Կովալենտային բևեռային կապը կապ է — դա կապ է, որը ձևավորվում է տարբեր ոչ մետաղների ատոմների կողմից տարբեր էլեկտրաբացասականություն […]