Կարգեր
վիզիկա

Խնդիրների լուծում Գայանե Մխիթարայանի խնդրագրքից

Տարբերակ 1 IV (2) Որ ուժն է տիեզերանավին պահում ուղեծրի վրա ծանրության ուժը 3․մարմնի կշիռըառաձգականության ուժըV. (2) Եթե շարժվող մարմնի վրա մեկ այլմարմին չի ազդում, նրա արագությունը. փոքրանում է 2. մեծանում էչի փոխվումՏարբերակ 2 Նկար 15-ում պատկերված են ուժեր, որոնքազդում են տախտակի և նրա վրա դրվածկշռաքարի վրա. I. (2) ինչպե՞ս է կոչվում F, մարմնի կշիռII. […]