Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս 9

5) Կատարե՛ք հանում. ա) 1,037 – 1 =0,037 գ) 8,002 – 8 =0,002 ե) 107,03 – 56 =51,03 բ) 3,263 – 2 =1,263 դ) 11,397 – 9 =2,397 զ) 34,56 – 29 =5,56 6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։ Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս 7

Նախագիծ 6-ի ամփոփում-ստուգումԱռաջին տարբերակ1) Լուծե՛ք հավ0ասարումը.ա) x-12=2x-4=4բ) 2 ⋅ (x + 3) =102) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3 անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում։1=450 2=150 3=3003) Կազմե՛ք դիզյունկցիա հետևյալ երկու ասույթներից.A. Խաղոսկրը նետելիս բացվել է 3 թիվը։B. Խաղոսկրը նետելիս բացվել […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս 7

1) Գրե՛ք հակադիր թիվը. ա) –8,+8 գ) +3,-3 ե) –200,+200 է) –32,+32 բ) –11,+11 դ) +18,-18 զ) +137,-137 ը) –41+41։ 2) Դրակա՞ն, թե՞ բացասական է թիվը, եթե նրա հակադիր թիվը՝ ա) դրական է- բացասական , բ) բացասական է-դրական, գ) հավասար է զրոյի-0 3) Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի. ա) […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա Uncategorized

Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի

Հոկտեմբերի 20 1.Գերանը 12 մասի կտրելու համար քանի° տեղից է պետք սղոցել: 11 տեղից 2.Գնացքը կազմված է 10 վագոնից:Գայանեն նստած է վերջից հաշված երրորդ վագոնում:Սկզբից հաշված որերորդ վագոնում է գտնվում Գայանեն: 9—րդ վագոն 3.Աշոտը սկսեց լուծել խնդիրները սկսած 7 համարից:Քանի°խնդիր լուծեց նա,եթե վերջին խնդիրը 27-ն էր: 21 խնդիր 4.Քանի° թիվ կա,որ մեծ է 46-ից և փոքր […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Դաս 4

5) 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ  կստացվի 300 կգ հանքաքարից։ 6) Ստուգողական աշխատանքից անբավարար գնահատական է ստա­ցել 14 աշակերտ: Անբավարար գնահատական ստացածների քանա­կը հարաբերում է դրական գնահատական ստացածների քանակին, ինչպես 2 ։ 7։ Քանի՞ աշակերտ է դրական գնահատական ստացել։ x/14=2/7 x=2•14/7=4աշակերտ 77/500=x/300 x=77•300/500= 46,2կգ 7) 160 գ ծովի ջրում պարունակվում է 8 […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Դաս2,3

6) Գերանը սղոցով կտրելն արժե 50 դրամ: Ինչքա՞ն է պետք վճարել գերանը 6 մասի բաժանելու համար: 5•50=250դր. 6) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը. ա) , բ) , գ)  , դ) 7) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի։ 4/2=8/4 4•4=16 8) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։ 6/3=10/5 3•10=30 9) Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000 ընտրողներից […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Դաս1

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը) 7) Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5. ա) 3 ⋅ a + 5 ⋅ b, 3*7+5*5=21+25=46 բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3, 10•(7+5)։3=120:3=40 գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b, (7-5)•4+7•5=8+35=43 դ) 95 ։ b + 49 ։ a, 95:5+49:7=19+7=26 ե) (a – […]

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Դաս1 լրացուցիչ

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Սեպտեմբեր 6

Կարգեր
Մաթեմատիկա

Իրական և կեղծ մետաղադրամներ

1։ Կկշռենք 2-2:մի նժարին կլինեն ծանր ,մյուսում թեթև։Հաջորդ կշռումով 1-1 կվերցնենք այն մետաղադրամներն որոնք թեթև էին նախորդ կշռելու ժամանակ։ 2։Կկիսենք ու կկշենք 4-4 հետո թեթև 4 ից 2-2,այնուհետ 1-1: 3։Կկշռենք նախ 2-2։Մի ավելն կպահենք։Եթե մեր պահածն է ուրեմն կշեռքի վրա հավասար կլինի 4 ն։Եթե ոչ՝ուրեմն հետո 1-1:Նույն սկզբունքով։ 4։Կկիսենք նախ 5-5,հետո 5 ից մեկն կպահենք […]