Կարգեր
Հանրահաշիվ

Բազմանթամներ

138 ա) 2a + 4b = 2(a + 2b) բ) ba + b = b(a + 1) Գ) 6x — 2 =2 (3x-1) դ) yx + 2x = x (y+2) ե) 3a — 12b =3 (a-4b) զ) 7x — 28xy =7 (х−4y) 139) ա) x(a + b) + y(a + b) =(a+b)(x+y) բ) (a + […]

Կարգեր
Հանրահաշիվ

Դեկտեմբերի 7

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը 168. Գումարի քառակուսու բանաձև- երկու թվերի գումարի քառակուսին հավասար է առաջին թվի քառակուսուն գումարած առաջին և երկրորդ թվերի կրկնապատիկ արտադրյալը, գումարած երկրորդ թվի քառակուսին։

Կարգեր
Հանրահաշիվ Uncategorized

Տառային արտահայտություններ

Տանը` խնդիր 17-18,էջ 11 17. a) a+b=1+3=4 b)a-b=-2-4=-6 g)2x-y=2*5-6=4 d)3x-2y=-3+8=5