Կարգեր
կենսաբանություն

Մարտ ամսվա ամփոփում

1.պոլիհիդրայի եական և անսեռ բազմացումըԱնսեռ բազմացման հիմնական ձևերն են կիսումը, բողբոջումը, սպորագոյացումը վեգետատիվ բազմացումը և այլն։ Որոշ2.տափակ որդերի ընդանուր նկարագիրը 4. Սպիտակ պլամայաՀայտնի է շուրջ 7 հազար տեսակ լայնորեն տարածված բնության մեջ Տափակ որդերի տիպը ստորաբաժանվում է 4 դասերի Բացի նշված դասերից տափակ որդերի տիպը, ըստ Վ Ա. Դոգելի դասագրքի ընդգրկում է նաև երեք դաս3. […]

Կարգեր
կենսաբանություն

կենսաբանության անփոփում

1.Կանաչ էվգլենայի տարածվածությունը,արտաքին և ներքին կառուցվածքը Կանաչ էվգլենայի առջևի ծայրը բութ է, իսկ հետևինը՝սուր։ Նրա երկարությունը 0,05 մմ է, իլիկաձև է, սրացած հետևի ծայրը կայունություն է տալիս մարմնին 2.Էվգլենայի բազմացումըԷվգլենան հիմնականում բազմանում է անսեռ եղանակով՝ կիսվելով:Կիսվում է մարմնի երկարությամբ, սկզբում բաժանվում է կորիզը, որի մասերը միմյանցից հեռանում են, այնուհետև մտրակի կողքին աճում է երկրորդ՝ նոր […]