Կարգեր
Երկրաչափություն

Երկրաչափություն 7

178. Ուղղանկյան եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Գտեք մյուս սուր անկյունը: Լուծում Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան ուղիղ անկյունը 90 աստիճան է, սիկ սուր անկյուններից մեկը 21 աստիճան է: Նաև գիտենք որ եռանկյան անկյունների գումարը կազմում է 180 աստիճան, հետևաբար՝ 180-(90+21)=69 կամ Քանի որ ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը 90 աստիճան է, հետևաբար՝ 90-21=69 […]

Կարգեր
Երկրաչափություն

Փետրվարի 10

262/ ա) 180-(65+57)=58 բ) 180-(24+130)=26 Գ)180-(a+2a)=180-3a Դ)180-(60+a+60-a)=60 264/ 180:3=60

Կարգեր
Երկրաչափություն

Դեկտեմբերի 6 Երկրաչափություն 7 250-254

250: ✓ BEC = ✓ FED քանի որ խաչվող ուղիներ են MD // AB 252: a // b քանի որ 115+65=180 ուրեմն 180-121=59 253:

Կարգեր
Երկրաչափություն

Նոյեմբեր 29 Երկրաչափություն 7 235-237

235_ Երկու զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս խաչադիր անկյունների գումարը 240° է: Գտեք այտ այդ անկյունների կից անկյունները: 360-240=120 237: ա 180-150=30 բ x+x+70=180 2x=110 x=55 55+77=125 236: 138+42=180 զուգահեռ են a և c 239.<1 =92 քանի որ 107+73=180 ուղիղներն զուգահեռ են։

Կարգեր
Երկրաչափություն

4.Հատվածների չափումը

16/09/22 N32. Ա) CD=6KL ,EF=5KL , PQ=3KL ,AB=2KL Բ) CD=3AB , EF= 2,5AB, pQ=1,5AB N37. Ա)BC= 7,2-3,7=3,5սմ Բ) BC=40-4=36մմ N42. x+x+4=20 2 x=20-4=16 X=8, 8+4=12 N44. Ա)AC=CB=1 ,AO=0,5 ,OB=1,5 Բ) AB=6,4 , AC=3,2, AO=1.6, OB=4,8 N45. 3x+x=14 X=3,5 =AD N46. Ա)6+4,5=10.5 Բ)6-4.5=1.5 N48. 28-16=12 12+12=24 28-24=4 սմ

Կարգեր
Երկրաչափություն

Ուղիղ և հատված։ Ճառագայթ և անկյուն

5/09/22 /13/09/22 N20. ա) AC-B, AE- C, CE-D բ) CE գ) AE, BD N22. AC < DE N26. ^AOC = ^ BOD N27. ^AOB= ^ COD N28. Այո