Կարգեր
Ֆիզիկա

Դաս-1;2 Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին

1.Ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:

Բնություն — Հունարեն ֆյուզիս բառից

2.Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացայտելն է

3.Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական,ջերմային,էլեկտրական,մագնիսական,լուսային,ատ-ոմային և միջուկային երևույթները

4.Քննարկել  ինչ է բնությունը:

Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է ,ինչը շրջապատում է մեզ

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:

Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություններն անվանում են բնության եռևույթներ

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:

կայծակը,ռրոտը,սառույցի հալվելը

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:

մեխանիկական,ջերմային,էլեկտրական,մագնիսական,լուսային,ատ-ոմային և միջուկային

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:

Մեզ շրջապատող ամեն առարկա անվանում են ֆիզիկական մարմին՝օրնակ հեռախոս,սեղան,գրիչ

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:

Այն ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմիններն կոչվում են նյութ՝օրինակ օդ,ջուր,երկաթ,ապակի,ռետին,փայտ

Այն ինչից բաղկացած են ֆիզիկական մարմիններն կոչվում են նյութ՝օրինակ օդ,ջուր,երկաթ,ապակի,ռետին,փայտ

10.Ինչ է մատերիան:

Այն ամենն ինչնը գոյություն ունի տիեզերքում անվանում են մատերիա:

Լրացուցիչ առաջադրանք՝

1.Ո՞րն է ֆիզիկական մեծություն

 1.վայրկյանը  2.ատոմը+

 3.թռիչքը  4.սնդիկը

2. Ո՞րն է ջերմային երևույթը

1.կապարի հալվելը+2.որոտը

3.գնդի գլորվելը 4.աղավնու թռիչքը                                                                              

3.Ո՞րն է  մեխանիկական երևույթը

 1.ջրի եռալը   2.որոտը

 3. կայծակը   4.ճոճանակի տատանվելը+

 4.Ո՞րն է  ձայնային  երևույթը

  1.լամպի թելիկի շկացումը   2.մարմնի անկումը

  3.տերևների սոսափյունը +      4.մոլորակի շարժումը

5.Ո՞րն է էլեկտրական երևույթը

  1.արձագանքը   2.էլեկտրոսալիկի տաքանալը+

  3.նետի թռիչքը 4.մարմնի լողալը

6.Ո՞րն է լուսային երևույթը

   1.ամպերի շարժվելը          2.որոտը  3.աստղերի առկայծումը+    4.արտույտի երգ

Հեղինակ՝ Gegham Tigranyan

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Հյուսիսային դպրոց, 7-6 դասարան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s