Կարգեր
Ֆիզիկա

Դաս-1;2 Ֆիզիկան գիտություն է բնության մասին

1.Ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը: Բնություն — Հունարեն ֆյուզիս բառից 2.Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը: Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները բացայտելն է 3.Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան: Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական,ջերմային,էլեկտրական,մագնիսական,լուսային,ատ-ոմային և միջուկային երևույթները 4.Քննարկել  ինչ է բնությունը: Բնությունն այն ամենի ամբողջությունն է ,ինչը շրջապատում է մեզ 5.Ինչ ես հասկանում բնության […]