Կարգեր
Uncategorized

Ա. Դերձակը հագուստ էր կարում: Բ. Դերձակը հագուստն էր կարում: Ա. Փողոցում գիրք  էր վաճառվում:  Բ.  Փողոցում գիրքը  վաճառվում էր: Ա.Ծովային մի թռչուն երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր: Բ.  Ծովային  թռչունը երկար ժամանակ լողում ու սուզվում էր: Ա. Այստեղ հավանաբար արջ է պառկած եղել: Բ. Հավանաբար արջն այստեղ է պառկած եղել: Ա. Անտառում մի որսորդի հանդիպեց: Բ. Անտառում որսորդին հանդիպեց: 2.Ուշադրությո՛ւն դարձրու ընդգծված գոյականներին և հա’րց տուր դրանց։ Ա. Անտառի  թավուտում ծուղակ է դրված: Բ. Ծուղակն անտառի  թավուտում է դրված: Ա. Վագրի համար փորված  փոսի մեջ փիղ է […]