Կարգեր
Մաթեմատիկա

Լրացուցիչ առաջադրանքներ Դաս2,3

6) Գերանը սղոցով կտրելն արժե 50 դրամ: Ինչքա՞ն է պետք վճարել

գերանը 6 մասի բաժանելու համար:

5•50=250դր.

6) Գտե՛ք տառի թվային արժեքը.

x=3•10:5=6

ա) ,

y=19•18:3=114

բ) ,

x=6•10:5=12

գ)  ,

x=25•12:24=25/2

դ)

7) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների

արտադրյալը հավասար է 16-ի։

4/2=8/4 4•4=16

8) Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց միջին անդամների ար­տադրյալը 30 է։

6/3=10/5 3•10=30

9) Ընտրությունների ժամանակ քաղաքի շրջաններից մեկում 54000

ընտրողներից ընտրական տեղամաս են գնացել 32700-ը, իսկ մյուս 

շրջանում 65000 ընտրողներից գնացել են 41500-ը։ Այդ շրջաններից 

որո՞ւմ են ընտրողներն ավելի պար­տաճանաչ եղել։

54000•x/100=32700

x=32700•100/54000=60 30մնացորդ

65000•x/100=41500

x=41500•100/65000= 63 55մնացորդ

Ստացվեց որ 65000բնակչով շրջանում ավելի ակտիվ են եղել։

11) Խնձորները չորանալիս կորցնում են իրենց զանգվածի 1/3-ը։ Որ­

քա՞ն խնձորաչիր կստացվի 1200 կգ թարմ խնձորից։

1200:3=400

1200-400=800գրամ

12) Ծառուղու երկու կողմերում տնկեցին 25­ական սոսի, իսկ նրանցից 

յուրաքանչյուր երկուսի միջև` հասմիկի 2 թուփ: Հասմիկի քանի՞ թուփ տնկեցին:

24+24=48 թուփ

Հեղինակ՝ Gegham Tigranyan

Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, Հյուսիսային դպրոց, 7-6 դասարան

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s