Կարգեր
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 4- 04.05.20-08.05.20

Թեստային առաջադրանք Գեղամ Տիգրանյան 1.Գտնել այն թիվը ,որն համապատասխանում է 1 տասհազարյակ+9հազ.+8 հարյուրյակ+2միավոր կարգային գումարելիների գումարին: 3)19802 2.Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը,եթե նրա ձախից կցագրենք 6: 3)60 հազարով 3.Ինչպե՞ս կփոխվի տարբերությունը,եթե նվազելին մեծացվի 3-ով: 2)3-ով կփոքրանա 4.Ընտրի’ր այն թիվը,որը վանդակի փոխարեն դնելով`կստանաս ճիշտ անհավասարություն` 30տ 8ց <30տ □կգ 1)8կգ 5.Որտե՞ղ են անվանական մեծությունները դասավորված նվազման կարգով: 4)6կմ, 7մ, […]